Bibliografia

Przy opracowywaniu strony, korzystaliśmy z następujących materiałów:

  1. Ciborowska H., Rudnicka A., Ciborowski A., Dietetyka: żywienie zdrowego i chorego człowieka, Warszawa 2000.
  2. Górnicka J., Zwolińska-Kańtoch S., Na zdrowie. Porady dr Górnickiej, Raszyn 2008.
  3. Włodarek D., Dietetyka, Warszawa 2005.